På flere af Laketours ture i år er vi kommet forbi forfatteren Knud Hjortøs fødested Hjortøgård, og ofte har jeg som rundtosset cykelguide læst op af de vidunderlige historier Sidse på Sandet og Olsens Bænk.

Jeg har på nærmeste hold fulgt Ole B. Kristensens virke for at fejre forfatteren Knud Hjortøs 150 års fødselsdag. Ole B. Kristensen samlede allerede i 2017 en gruppe omkring sig, og med stor ihærdighed, vedholdenhed, stædighed og smidighed er det lykkedes ham at skabe et hav af aktiviter omkring forfatteren gennem hele 2019. Endnu mangler det afsluttende arrangement den 1. oktober i år, men sikken en fest det har været for alle vi andre at opdage eller genopdage den fremragende forfatter fra Kirke Værløse.

Jeg har derfor sendt en personlig indstilling til Furesø Kommune for at få Ole B. Kristensen som kandidat til den flotte Kulturpris.

Furesø Kommune

Udvalget for kultur, fritid og idræt

Indstilling af kandidat til Kulturprisen 2019

Undertegnede borger i Furesø Kommune indstiller herved Ole B. Kristensen, Bavnestedet 45, 3500 Værløse, som kandidat til årets Kulturpris 2019 i Furesø Kommune.

Begrundelsen for indstilllingen:

Ole B. Kristensen fik i 2017 ideen om at fejre Kirke Værløse-forfatteren Knud Hjortøs 150 års fødsel i 2019. Kandidaten gik i gang med at samle interesserede omkring sig og der blev etableret en arbejdsgruppe ved navn “Knud Hjortø 150”.

Ole B. Kristensen indkaldte til møder, hvor der blev udviklet ideer og planlagt aktiviteter gennem 2018 og 2019. Yderligere fejringer blev planlagt med Ole B. Kristensen som en dynamisk og ihærdig formand for gruppen lige som han samtidig gik i gang med at søge fonde om midler for at de mange planlagte arrangementer gennem 2019 kunne finansieres.

På Ole B. Kristensens initiativ blev Facebook-siden Knud Hjortø 1869-1931 udviklet og oprettet i 2018. I november samme år udkom program- og informationsbrochuren “Knud Hjortø – en stor furesøforfatter”.

Siden gik det slag i slag og blandt højdepunkterne fra 2019 kan nævnes følgende arrangementer, der på en måde alle har været sat i scene af Ole B. Kristensen:

Fredag den 4. januar 2019
Kransenedlægning på Knud Hjortøs gravsted på Vestre Kirkegård i København.

Søndag den 6. januar 2019
Søndagsfortælling i Jonstrupsamlingen om Knud Hjortø ved Ole B. Kristensen m.fl.

Lørdag den 12. januar 2019
Karsten Pharao fortæller om Knud Hjortø og læser op af ”Hans Råskov” og nogle af hans noveller på Radio 24Syv i serien Pharaos Cigarer. Oplæsningen fortsætter de følgende to lørdage.

Lørdag den 19. januar 2019
Foredrag og oplæsning i forbindelse med litteraturfestivalen Lun På Ord.  Medvirkende: litteraten Henrik Wivel og Karsten Pharao.

Onsdag den 27. februar 2019
Forfatter- og sangaften med fokus på Knud Hjortøs liv, sprog og litteratur. Medvirkende blandt andre: Lise Bostrup, fmd. Den Danske Sprogkreds.

Torsdag d. 28. februar 2019
Litterært oplæg ved Hjortø-kender og tidligere redaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab   Esther Kielberg.

Torsdag d. 28. marts 2019
Læsekreds på Værløse Bibliotek starter. I løbet af tre møder læses og diskuteres Knud Hjortøs tre hovedværker: ”Støv og Stjærner” ,”To Verdener” og ”Hans Råskov”.

Fredag d. 29. marts 2019
Åbning af udstilling om Knud Hjortø på Mosegaarden/Furesø Museer.

Marts-april 2019: Tre seminaraftener om Kirke Værløse på Knud Hjortøs tid, arrangeret af Værløseegnens Historiske Forening.

Søndag den 28. april 2019
Afsløring af mindesmærke for Knud Hjortø ved kulturudvalgsformand Tine Hessner.

Søndag den 12. maj 2019 kl. 13
I Knud Hjortøs fodspor. En forårstur med fortællinger om bl.a. Knud Hjortøs skolevej.

Tirsdag den 1. oktober 2019
Fejringen af Knud Hjortøs 150-år afsluttes med et koncert- og oplæsningsarrangement med blandt andre Anders Ahnfeldt-Rønne og cellisten Kirstine Elise Pedersen.

Andet

Bogsalg
Gennem samarbejdsaftale med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) er der solgt ca. 70 eksemplarer af DSL’s Knud Hjortø-udgivelser i forbindelse med arrangementerne.

Der er afholdt en halv snes ordinære arbejdsgruppemøder, udsendt pressemeddelelser, afholdt pressearrangement, etableret kontakt til Hjortø-familien, herunder aflagt researchbesøg hos slægtsforsker på Fyn, foretaget diverse besigtigelser i lokalområdet,, afholdt møder med  kulturudvalgsformand, billedhugger, gørtler, eksterne medvirkende og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL), udført renovering af Hjortøgård-sten/mindesmærke samt afrapporteret til Furesø Kommune.

Ole B. Kristensen og støttegruppen har samarbejdet med: Furesø Museer, Furesø Biblioteker, Naturstøttepunkt Hjortøgaard, Værløseegnens Historiske forening, Jonstrupsamlingen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Egnsteatret Undergrunden samt Helle Hjortø m.fl.

Arbejdet er støttet økonomisk af NordeaFonden og Furesø Kommune.

Deltagelse

Der har i alt deltaget mellem 400 og 500 mennesker ved de afholdte arrangementer.

Arbejdet

Ole B. Kristensens støttegruppe har haft følgende medlemmer: Ebbe Hertel, Hanne Moos, Helle Winther Olsen, John Mynderup, Karsten Petersen, Morten Mortensen, Niels Bødker Thomsen, Per Lotz, Signe Holm-Larsen og Ulrick Moos.

Som et af gruppens medlemmer kan jeg derfor med stor indsigt og styrke varmt anbefale ildsjælen Ole B. Kristensen som kandidat til årets Kulturpris 2019. Uden Ole B. Kristensens store indsats havde vi her på egnen ikke opdaget/genopdaget Knud Hjortø og hans betydelige forfatterskab!

Med venlig hilsen

John Mynderup
Klosterbakkken 23
3500  Værløse

Billedtekst: Ole B. Kristensen har i to år slidt og slæbt for at hædre og minde forfatteren Knud Hjortø.