Årets fire gratis guidede cykelture med Laketours er kørt i det nordsjællandske sølandskab. Senest den 1. marts 2024 offentliggøres de fire nye ruter

Således skrev jeg op til sæsonen 2022:

Jeg har glædet mig i mange måneder til at komme i gang igen med Laketours og de fire gratis guidede cykelture.

I 10 år har jeg tilbudt alle med hang til motion, historie og natur at komme med rundt i det nordsjællandske sø- , tunnel- og skovlandskab, jeg holder så meget af. 

Formålet med mine ture og min hjemmeside www.laketours.dk var – og er stadig – at øge kendskabet til vore smukke og spændende omgivelser. Jeg holder mest af at være guide på en cykel, men jeg har også været guide i Baadfarten på Furesø og Vejle Sø, i en kano på Mølleåen og Bagsværd Sø og gået med gæster fra Frederiksdal Sinatur Hotel for bl.a. at se Sneglebjerget og resterne af Hjortholm Voldsted. Jeg har oven i købet forsøgt at guide fra sædet ved siden af en turistbuschauffør.

Jeg synes, det er sjovt at fortælle historier, men hvad der er endnu sjovere er, at det hænder, at der på turene er deltagere, der har en langt større indsigt og viden om et konkret emne end jeg selv har. Jeg opfordrer ofte deltagerne til at komme frem med deres egne historier eller berette om noget, de selv har oplevet eller har kendskab til. 

Laketours har i dag knap 10 år efter at hjemmesiden så lyset mellem fem og 10 besøgende hver dag. Nogle dage helt op til 60 besøgende andre dage er der kun få af jordens mange milliarder mennesker, der har lyst til at vide mere om vort område. Min hjemmeside har kun udgifter, foreløbig har jeg brugt knap 30.000 kr. på at have denne hobby, som jeg håber andre har glæde af.

Indtægter er der ingen af. Der er ingen reklamer på hjemmesiden. Deltagerne betaler intet. Måske en flaske vin eller to, men mere givende er det, når en deltager siger: – Det var Sørens. Det vidste jeg ikke! Eller som en mand for nogle år siden formulerede det: – Nu har jeg kørt forbi her i 30 år på vej til arbejde, og jeg har aldrig vidst, at der lå en borg.

Så bliver jeg glad og stolt. Det var lige præcis det, jeg håbede med mine ture og min hjemmeside, nemlig at skabe større viden om vort område og få så mange som muligt ud i naturen for at høre historier. Når jeg tæller alle mine rundvisninger med, så har jeg cyklet, gået, sejlet, kørt med henved 2.000 deltagere.

Jeg håber at se mange gamle som nye deltagere på de fire ture i år. Og husk, at er I en gruppe med lyst til at cykle en tur og se spændende steder omkring vore mange søer og skove, så skriv til mig. Jeg er cykelklar, hvis jeg kan den pågældende dag. Og husk: Det er gratis!! ‘

Læg i øvrigt mærke til, at tre af turene, begynder og ender på en S-togsstation. Det kan ikke være nemmere!

FØRSTE TUR: RUNDT OM BAGSVÆRD SØ

Første tur finder sted torsdag den 27. juli. Vi kører rundt om Bagsværd Sø og mødes ved Hareskov Station kl. 10.

Det bliver et brag af en tur!!

For andet år i træk er det nemlig lykkedes at få forfatteren og journalisten Kenneth Bo Jørgensen til at fortælle om statsministerboligen Marienborg, som han har skrevet en stor og flot bog om. Ligesom sidste år får deltagerne masser at vide om den spændende ejendom og indlægget er fyldt med historier og anekdoter fra livet på Marienborg.

Efter fortællingerne om Marienborg cykler vi videre til Sophienholm for at høre om videnskabsmanden og forretningsmanden Johan Theodor Holmskjold, der byggede både Sophienholm og Aldershvile Slot, men som ved sin død i 1793 viste sig at være en svindler. Vi går rundt på Sophienholm og lærer om familierne Brun og Aller, og finder nogle af deres efterladte kulturspor på ejendommen.

Vi håber at kunne se Cobra-rummet med det berømte loft, og hilser selvfølgelig på digteren og forfatteren Benny Andersen, der holder øje med på os ved indgangen.

Forinden vi hører om Marienborg får vi beretningen om Grevinden af Bagsværd, der var den sidste der ejede og boede på Aldershvile Slot inden det brændte ned i 1909. Grevindens liv er forsøgt dramatiseret i en ny roman af forfatteren Henriette Rostrup med titlen Grevinden. Efter at have hørt den oprindelige version om hendes mange ægtemænd og økonomiske op- og nedture som fortalt af forfatteren Karen Aabye i en lille bog for mange år siden, kan vi – hvis der er stemning for det – tale lidt om den netop udkomne roman.

Så var jeg lige ved at glemme fortællingerne om Slangerup-banen, Højnæsbjerg, karpedamme, elitecenteret for roere, Haraldsgave og Bagsværd Kostskole,  den svenske kongemorder grev Ribbing, slavehandlerne på Bagsværds Søs nordside, Tusculum og erhvervsmanden Lars Kolind, Frederiksdal Slot og familien Schulin, videnskabsmanden Otto Friedrich Müller, Københavns Befæstning, Frederik den 3., krigene mod svenskerne, kongens planer om et stort slot og Sneglebjerget og meget mere.

Længde ca. 15 km. Turen varer ca. fire timer.

Turen tog fem timer og 19 deltog.

ANDEN TUR: RUNDT OM FURESØ OG OLSENS SØ

Anden tur går rundt om Furesø og Olsens Sø og finder sted fredag den 28. juli. Mødested er Furesøbad i Værløse. Lige inden vi kører af sted, ser vi kort det smukke anlæg med restaurant, havn og faciliteter for alle med lyst til friluftsliv på og i vandet. Vi kører langs Mølleåen, ser slæbesporet mellem Furesø og Farum Sø, videre ind gennem den privatejede skov Nattergalelunden, forbi den nu afdøde forfatter Torkild Hansens ejendom, hvor han skrev flere af sine bedste romaner, videre forbi Papslottet, langs Turistvej og ind i Vaserne, som ejes af Aage V. Jensen Naturfond og Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk Forening.

Laketours giver en gratis omgang rundt om den lille sø Olsens Sø, hvor vi også finder en udstillingspavillon og en hemmelig lurehytte, og måske får vi den rigtige forklaring på, hvorfor søen kaldes Olsens Sø

Vi cykler videre til Næsseslottet og ser mange fine monumenter i haven. Forinden har vi fået en masse at vide om beboerne i en række store villaer i området. Vi kører derefter gennem Virum villaby til Frederiksdal Fribad, hvor vi plejer at holde pause. Vi tager den gamle Kulhusvejen ud til Kulhus og senere til Frederiksborgvej, hvor vi tager en lille afstikker ind i Nørreskoven for at se en af von Langens afdelingssten og to af Danmarks højeste ædelgran.

Længde ca. 25 km. Turen varer ca. fem timer.

Turen tog fem timer med 10 deltagere.

 

TREDJE TUR:  IND I NATURPARK MØLLEÅEN 

Tredje tur i år går ind i Naturpark Mølleåen. Vi mødes lørdag den 29. juli ved Farum Station kl. 10.

Vi skal rundt om Farum Sø, Bastrup Sø og Buresø og gennem åbne landskaber og vidunderlige skovstier. Vi finder de tre prægtige Frank Jæger-figurer, den 60 tons tunge Myresten med skåltegnene, den flotte rokkedysse, der er begyndt at rokke igen efter flere års pause. Jo længere man trænger ind i naturparken desto flere historier fra stenalderen og frem til i dag.

Vi vender cyklerne ved Metalskolen i Jørlunde og studerer et yderst sjældent fænomen på skolens areal. Som sædvanligt har vi med skolens store venlighed og imødekommenhed fået lov til at betræde græsset for at se nærmere på genstanden.

Naturpark Mølleåen fik i slutningen af 2016 sin officielle status som en naturpark, certificeret af Danske Naturparker. Naturparken er et 50 km2. stort område med sin egen Turguide (2017), udgivet af Naturpark Mølleåens Venner.

I 2020 kom den store flotte bog om Naturpark Mølleåen. Hovedmanden bag bogen var den nu afdøde ildsjæl Troels Brandt. Trods en alvorlig kræftsygdom lykkedes det ham i spidsen for et lille team at skabe værket om naturparken, som han i årevis havde kæmpet for at få anerkendt.

Længde: ca. 40 km. Varighed: Seks-syv timer.

Turen tog seks timer og 13 deltog.

FJERDE OG SIDSTE: SØNDERSØ RUNDT OG IND PÅ FLYVESTATION VÆRLØSE

Fjerde tur holdes søndag den den 30. juli. Mødested Værløse Station kl. 10.

Vi skal rundt om Søndersø og ind på Flyvestation Værløse.  Der fortælles om mordet på kniplingekræmmeren på Værløse Kro, den travle Læssevej og dygtige Erik Frogne-Knudsen, der engang var Værløses rigeste mand. Desuden får deltagerne historien om den forsvundne jernalderbåd og meget mere. De berømte Værløse-eskadriller 721 og 722 omtales flittigt og deltagerne får en rundvisning ved de 21 historiesten på flyvestationen. Historien hugget i sten, hedder pladsen under overskriften: Jonstrup fra Boplads til By!! Selvfølgelig skal vi også rundt om den nu nedbrændte Hjortøgård, forfatteren Knud Hjortøs fødested. Vi skal høre om Sidse på Sandet og den hjemvendte brønd!!

Længde: ca. 20 km. Varighed: Tre en halv time.

Turen tog tre timer og 13 deltog.