Litteratur

Har du forslag til en bog, der skal med på listen, så send titlen til mig på mynde@laketours.dk

Alle tiders Sten – om 24 udvalgte sten i Værløse kommune. 2006.

Angrebet på Værløse Flyveplads den 9. april 1940. Hans A. Schrøder. 2. udgave. Flyvevåbnets Bibliotek. 2002.

Bag hegnet – Flyvestation Værløse. Furesø Museer.

Baadfarten på Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Furesøen. Jeppe Tønsberg.
Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk kommune. 1994.

De dødsdømte. Henrettelsen af 46 danskere efter besættelsen. Frank Bøgh og Peoples Press, 2011.

Den hvide klan. Om Absalon og hans slægt og om magtspillet og magtens mænd i Danmark i det 12. århundrede. Af Michael Kræmmer. Spektrum. 1999

Det ældste Jonstrup. Af J.P. Jørgensen. Særtryk af Jonstrupbogens 1. bind. København 1923. Danmarks Pædagogiske Bibliotek.

Erindringer fra Det gamle Virum i 1920’erne og 1950’erne. Af Niels-Kristian Petersen. Greens Forlag. 2013.

117 postkort og små historier. Fra Virum, Sorgenfri og Frederiksdal. Af Niels-Kristian Petersen. Greens Forlag. 2014.

117 postkort og små historier II. Fra Fuglevad til Strandmøllen. Af Niels-Kristian Petersen. Greens Forlag. 2015.

Farum og Omegn – 12 Fodture og 1 Kort. Udgivet af Turistforeningen for Farum og Omegn. Tekst af Gårdejer Karl Larsen (1881-1957). Udgivet i 1930’erne. Genoptrykt i juni 2004.

Farumgård – under enevælden. Erik Juul Pedersen. Farums Arkiver & Museer. 1997.

Fra det nu forsvundne Værløse. Illustreret med fotografier fra Værløse Lokalhistoriske arkiv.  Strandbergs Forlag. 1984.

Fra Vladivostok til Vestskoven. Einar Laumann Jørgensen. Udgivet 2015 i få eksemplarer..

Frédéric De Coninck og Dronninggaard. Jens B. Friis-Hansen og Finn Slente.
Historisk-Toporafisk selskab for Søllerød kommune. 1987.

Frederikke Brun, født Münter, og hendes kreds – hjemme og ude. Afhandling af Louis Bobé. H. Hagerups Forlag – København MCMX.

Furesø By og Land 1971-2011. Jubilæumsskrift.

FuresøHistorien Bind 1. Fra istid til 1660. Værløseegnens Historiske Forening. 2012.

FuresøHistorien Bind 2. Fra 1660 til 1990. Værløseegnens Historiske Forening. 2014.

Gladsaxe Bogen 1. C.L.B. Cramer. Udgivet af Historisk-Topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune. 1949.

Grevinden af Bagsværd. Karen Aabye. Borgen. 1958.

Grevinden af Bagsværd og Aldershviles historie. Charles Haugbøll. Forlaget Grevas 1967. Offentliggjort første gang 1951 i Historiske Meddelelser om København.

50 palæer og landsteder. Sys Hartmann. Gyldendalske Boghandel. 1976.

Hareskovgårds Historie. Ernst Johansen. Udgivet af Parcelforeningen Hareskovgård. 1989.

Harreskovene. Ryget og Nørreskoven. E. Laumann Jørgensen. Hernov. 1984.

I Svend Fleurons fodspor – fra Bagsværd Sø til Søndersø gennem Harreskovene – 75 år efter. Bent Damsgaard-Sørensen. Værløse Lokalhistoriske Arkiv 1993.

Jonstrup Gl. Seminarium 230 år. Gøsta Fugmann. 2011.

JonstrupVang – Historien om et skovlandskab fra middelalder til nutid. Eiler Worsøe. 1988.

Kaj. I anledning af Kaj Øgaard Sørensens 80-årsdag den 11. januar 2002.

Karl K. Nielsen – den lærde kulsvier. Historisk Forening for Værløse kommune. 1998.

Kend din egn – et sogns historie. Til Jens Skov. Redigeret af Hans Nielsen og Ib Friis. Historisk Forening for Værløse kommune. 1988.

Kirke Værløse Kirke. Sven-Aage Larsen. Pædagogisk Central – Værløse kommune.1980.

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer. 2008.

Kongelig ulden Manufaktur- Industri på Værløseegnen. Jens K. Skov og Hans Jørgen Hansen. Pædagogisk Central. Værløse kommune. 1982.

Kongeligt Rytter-Sogn. Landbrugsreformer på Værløseegnen 1750-1850. Hans Jørgen Hansen. Pædagogisk Central. Værløse kommune. 1983.

Kongemordernes slægt. Om Hvideslægtens rolle i det 13. århundredes konflikter mellem kirke og kongemagt. Af Michael Kræmmer. Hansen & Jespersen. 2007.

Kongemordet i Finderup Lade. Troels Brandt. Gedevasens Forlag. 2008.

Kongen af Kollekolle – en kvægavler i særklasse. En bog om Charles Grut-Hansen. Gurli Thuneby. Udgivet af Værløse Museum og Historisk Forening for Værløse kommune. 2006.

Kongens Klæder. Hærens uniformer og udrustning i Danmark-Norge. Af Karsten Skjold Petersen. Historika/Gads Forlag A/S. 2014.

Kongerækken – forfra og bagfra. Morten Ingemann og Bent Falbert. Ekstra Bladets Forlag. 2008.

Kulhus – et landsted ved Furesøen. Hanne Christensen og Bodil Fogh. Værløse Museum – Lokalhistorisk Arkiv – Historisk Forening. 1992.

Lyngby-Bogen 1933. Udgivet af Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk kommune. Side 20 til 49 omhandlende de tre afsnit: Frederiksdal omkring 1735, Hulsø og de gamle Karpedamme og Om Damfiskeriet ved Frederiksdal.

Lyngby-Bogen 1964 (6 bind – hefte 2). Side 113-120. Handler om Otto Friedrich Müller m.fl. Udgivet af Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk kommune.

Langs Mølleåen. Gunnar Sandfeld. Udgivet af Historisk-topografisk Selskab for Søllerød kommune. 1980.

Lejren ved Værløse. Flyvestation Værløse 1934-1984. Udgivet af Flyvestation Værløse.. 1984.

Marienborg. Af Kenneth Bo Jørgensen. Forlag Jepsen & Co. 2006.

Min hjerte allerkæreste Fritz – Breve fra Louise Juel til hendes nevø Frederik Ludvig Schulin 1763-1767 – Udgivet ved Karen Hjorth. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. København 2004

Mølleåen fra Bastrup Sø til Øresund. Jesper Asmussen. Lindhardt og Ringhof. 2011.

Mølleåen. Jan Møller. Forlaget Cicero. 1992.

Mølleåen fra Bastrup til Øresund. Samlet og skrevet af Bent Henriksen. 2005.

Mølleåen og dens søer. S. Kaulberg. Hellerup. Aug. Olsens Boghandel 1944.

Mølleådalen fra Bastrup til Farum Sø. Troels Brandt, Gudrun Lund Meyer og Henrik Zip Sane. Farums Arkiver & Museer. 2006

Naturparken mellem Farum og Slangerup (1965) (1. udg. 1965, 2. udg. 1967. 308 sider ill. med løse kortbilag). Udgivet af arbejdsudvalget for Naturparken i Nordsjælland. Redigeret af Carl Tscherning. Gads Forlag.

Nordsjællands Skove gennem 200 år. Den Gram-Langenske Forstordning. E. Laumann Jørgensen og P. Chr. Nielsen. Rhodos. 1964.

På tur i og omkring Frederiksdal. Af Niels-Kristian Petersen. Greens Forlag. 2014.

Slottet og slægten. Familien Schulin på Frederiksdal 1740-1840.
Karen Hjorth. Forlaget Jepsen & Co. 2006.

Skovene om Fursøen. Svend Fleuron. Gyldendalske Boghandel. MDCCCCXIX.

Sophienholm. Lyngby-Bogen 2000-01. Redigeret af stadsarkivar, cand. mag. Jeppe Tønsberg. Udgivet af Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk kommune.

Sophienholm og familien Aller. Udarbejdet af H.J. Lemche efter optegnelser fra direktør Valdemar Aller. Lyngby-Bogen 1974-75. Udgivet af Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk kommune.

Stendysser – Arkitektur og funktion. Palle Eriksen & Niels H. Andersen.  Udgivet af Jysk Arkæologisk Selskab i samarbejde med Moesgaard Museum og Ringkøbing-Skjern Museum  2014.

Stier i Værløse 1. Hans Jørgen Hansen. Værløse kommune. 1987.

Stjerner, Sten og Stænger Arkæo – Astronomi i Danmark. E. Laumann Jørgensen. Hernov. 1994.

Strømmen – Romanserie fra 1929 til 1932 af forfatteren Gyrithe Lemche på forlaget Gyldendal. Serien består af fire kulturhistoriske billeder fra vandmøllernes tid. De nkelte værker hedder: Strømhesten (om tiden omkring år 1200), Kobberkronen (1654-1688), De ni møller (1702-1725) og Bækkestrand (1785-1837).

Ubudne gæster. Stemmer fra Værløseegnens om besættelsestiden 1940-1945. Værløseegnens Historiske Forening 2010. Redaktion: Gurli Thuneby og Flemming Holm-Larsen.

Vandstanden i Furesøen – topografisk og kulturhistorisk. Jørgen Friis-Hansen. Arkæologiklubben Flækken 2002.

Vestvolden og Nordfronten. Danmarks største befæstningsanlæg. Jesper Asmussen. Lindhardt og Ringhof. 2013.

Værket ved Søndersø 1874-1974 Københavns Vandforsyning. Særtryk af årsskrift 1974. Udgivet af Historisk Forening for Værløse kommune.

Værløse og Omegn. Gøsta Fugmann. 2002.

Æresretten – Dansk Forfatterforening og udrensningen af de unationale 1945-52. Arne Hardis. Lindhardt og Ringhof. 2003.

Årsskrifter Witherløse for Værløseegnens Historie Forening.