Naturparken mellem Farum og Slangerup eller Farum Naturpark – som området også kaldes – skal have et nyt navn.

Det kom frem, da der blev holdt generalforsamling i Foreningen Naturparkens Venner på Rytterskolen i Ganløse. Foreningens formand Troels Brandt gjorde rede for planerne om at få Naturparken ind i fire kommuners planlægning, hvor Naturparken hidtil har været usynlig.

Egedal og Furesø, som dækker 70 procent af arealet, skal efter planen tage teten, mens Allerød og Frederikssund vil støtte op om ansøgningen om at få Naturparken mærket og godkendt som en rigtig naturpark, hvorefter den kan optages i Danske Naturparker, som stiller krav om naturvejledere m.v.

Det bliver nu op til lokale politikere i de fire kommuner at blive enige om, hvad en mærket og godkendt Naturpark skal hedde i fremtiden. Man kan let forestille sig, at repræsentanter fra f.eks. Egedal har svært ved at leve med navnet Farum Naturpark, når Egedal sammen med Furesø kommer til at betale mest.

Venneforeningens formand Troels Brandt oplyste på generalforsamlingen, at navnet Øvre Mølleås Naturpark havde været nævnt som et forslag. Naturparken mellem Farum og Slangerup har sin østlige grænse ved Fiskebæk og omfatter således ikke Furesøen og de ni vandmøller fra Frederiksdal og ud til Øresund, og som man så kunne betegne som Nedre Mølleå for at få lidt styr på begreberne.

Personligt synes jeg, at Øvre Mølleås Naturpark lyder dårligt, da det er svært at udtale og huske, og for en ikke-dansker vil det være uforståeligt. Jeg kan godt se, at navnet geografisk dækker godt, men der må være bedre forslag derude.

Det er værd at huske, at Naturparken er et sammenhængende område på 50 km2 af natur og kulturlandskab, hvor man stadig kan opleve naturens stilhed, mangfoldighed og uberørthed. Naturparken siger selv, at området er et nationalt geologisk interesseområde på grund af det særegne landskab af dybe tunneldale, bratte skrænter, morænesletter og randmoræner fra istiden.

Laketours.dk tager gerne imod gode forslag til et nyt navn for Naturparken mellem Farum og Slangerup, så brugerne i fællesskab kan finde det bedste navn. Send straks et eller flere forslag til mynde@laketours.dk. Så følger vi op på sagen.