For fem år siden skrev jeg her på Laketours.dk under Blog/Nyheder, at man burde genindvie talerstolen på Kaalundspladsen i anledning af 800 året for Dannebrogs fald fra himlen i Estland den 15. juni 1219.

Oprindelig blev talerstolen indviet den 15. juni 1919 i overværelse af mere end 800 mennesker. Talerstolen og Kaalundspladsen blev ikke mindst brugt under anden verdenskrig til sang og musik og taler, men i løbet af 1950erne holdt traditonen op.

Da jeg blev fortæller i fortællergruppen for Værløseegnens Historiske Forening, gentog jeg ønsket. Alle bakkede op og hurtigt blev Hans Aagaard Larsen fra Visens Venner i Furesø inddraget, og så skete der pludselig noget. Hans Aagard Larsen inviterede ikke alene spillemanden Jens Chr. Fogh, men fik også halvdelen af Farumkoret og dirigent Per Rathje med til festen.

Hans Aagaard Larsen lavede i samarbejde med koret et sanghæfte og æresmedlem i Værløseegnens Historiske Forening Niels Bødker Thomsen sagde ja til at ville fortælle om den magtfulde og lokale Hvide-slægt og herunder ærkebiskop Anders Sunesen, der var manden der med sine stærke bønner og strakte arme mod himlen, fik flaget til at falde på jorden, hvorved danskerne ifølge sagnet sejrede over esterne.

Tilbage var at overtale den tidligere fortæller Anne Marie Heje Ravn til at berette om digteren Kaalund, og det gjorde hun med stor styrke og indsigt. Systjernescenen var så venlig at udlåne et kostume af ærkebiskop Anders Sunesen, som var blevet brugt i en af teaterets forestillinger.

Endelig skulle der findes en hovedtaler, og valget faldt på journalist, forfatter, foredragsholder Marianne Vestergaard Nielsen, www.familieskatten.dk, der gjorde det fantastisk! Og det er i øvrigt hende, der har taget fotoet over artiklen.

Kort fortalt forløb lørdag den 15. juni 2019 på denne måde:

Kl. 10

Velkommen til gæsterne (flaget/Kaalund/afstemning) ved John Mynderup.  Historien om sagnet om Dannebrog ved JM.
Historien om Hviderne ved Niels Bødker Thomsen.

Kl. 10.30

Musik og sange om Dannebrog
Farumkoret: “Vaj højt, vaj stolt”
                      “Der er ingenting, der maner”
Fællessange: Nr. 4. Suite af flagsange (4A-4E)

kl. 10.45


Hovedtaler ved Marianne Vestergaard.

Kl.  11.00

Musik og sang om Furesøen og årstiden.
Fællessange: Nr. 6. Du er mit Danmark
Farumkoret: “I skyggen vi vanke”              
                      “Danmark, nu blunder den lyse nat”
Fællessange: Nr. 8. Flyv, fugl! Flyv
Nr. 1. Hans Vilhelm Kaalund (mindesang)

Kl. 11.20


Om digteren Kaalund ved Anne Marie Heje Ravn.

Kl. 11.30

Musik og sang om Kaalund.
Solo (Hans Aagaard): “Farumsangen” (et eller to vers på P.E. Rasmussens melodi).
Farumkoret: “Farumsangen” (O. Damm Sørensens melodi)
                     “I Danmark er jeg født” vers 1-2 (mel.: P. Schierbeck)
Fællessange: Nr. 7. I Danmark er jeg født vers 3-4 (mel.: H. Rung)
Nr. 2. På det jævne, på det jævne (kan evt. udelades)
Nr. 3. Jeg elsker den brogede verden
Nr. 5. En yndig og frydefuld sommertid.

Kl. 12.00  


Talerstolen blev således genindviet med sang, musik og fortællinger. Langt bedre end jeg turde have håbet på for fem år siden, da jeg fik tanken.

Jeg håber mange vil bruge den de kommende år, så traditionen ikke uddør igen, således som den ellers gjorde det umiddelbart efter krigen.

Tak til alle for hjælpen!!

Mange hilsner

John Mynderup alias Anders Sunesen.