Kystsikring ved de jyske og nordsjællandske kyster er helt nødvendigt, men at man også kan opleve kystsikring ved Furesøen, overrasker vel de fleste.

Her dagen før 1. april mødte jeg to folk fra Humlebæk-firmaet Sea Services ApS, der netop i disse dage arbejder med kystsikring ved en Virum-villa, hvis grund ned til Furesøen er kæntret noget.

To gange i dag sejlede det noget underlige firmafartøj fra Furesøbad og ned til Virum, og hver gang med en last på 6 ton sten. I alt skal villa-ejeren have anbragt 18 tons sten for at være sikker på, at haven ikke skrider ud i Furesøen de næste år.

Furesøbad var valgt som havn for læsningen af de mange sten, fordi det var umuligt at få anbragt stenene ved Virum-villaen med en kran. Søvejen var den eneste mulighed.

Vejret i dag var forholdsvis stille, dog med stødvinde op til 10-12 m/s.

Ifølge Sea Services hjemmeside varetager firmaet området mellem hav og have, med speciale i badebroer i alle afskygninger. Firmaet foretager også undervandsarbejde. Blandt meget andet laver firmaet inspektioner, eftersøgninger, bjærgning af tabte genstande, undervandskonstruktioner samt udskifter zinkanoder og bortskærer trosser/net.

Sea Services er godkendt af Søfartsstyrelsen til at udføre dykkerarbejde på indtil 30 meters dybde.

Firmaet vedligeholder og reparerer kystsikringer der er storm- og/eller isskadede.

Ifølge hjemmesiden www.seaservices.dk skal alle kystsikringer løbende vedligeholdes – hvad enten der er tale om sikring udført i træ eller beton/sten. Misligholdelse af kystsikringen kan i yderste konsekvens medføre alvorlige omkostninger når den halve have er taget af bølgerne.

Billedet viser det underlige Sea Services-fartøj, da det for anden gang sejlede mod Virum fra Furesøbad med en last på 6 tons sten, en gravko og en besætning på to mand.