Midt i Vaserne i Rudersdal findes en tidligere tørvemose, der i dag benævnes så fornemt og fint som Olsens Sø.

Laketours har flere gange vist den lille smukke sø til deltagere på de gratis guidede cykelture rundt om Furesøen. Hver gang har turguiden fortalt om Olsens Sø og det smukke område, der passes og plejes af Aage V. Jensens Naturfond og Fugleværnsfonden og hver gang frygtet, at en af deltagerne ville spørge: Hvorfor hedder søen Olsens Sø?

Guiden er hver gang sluppet med skrækken. Alle på turene har åbenbart ment, at søen har fået et særdeles indlysende og passende navn og ingen har derfor tænkt at spørge ind til historien.

Olsens Sø kommer naturligvis med på en af cykelturene i år, og for at finde lidt ud af navnet bag søen, har vi taget kontakt til Fugleværnsfondens direktør Kristian Dammand Nielsen, der kender en masse frivillige og har kilder i hver en busk og hvert et træ i området

Kristian Dammand Nielsen fortæller, at en af hans kilder, der ønsker at være anonym, har fortalt følgende:

Olsens Sø hedder sådan, fordi jeg og mine med-fuglekiggere brugte det navn, og gav det navn videre til to landskabsarkitektstuderende, som i 80erne lavede et projekt om naturpleje med Vaserne som objekt.
Navne som Firkantsøen, 3-birkesøen, Brillerne, Troldandesøen, Aborresøen blev – så vidt jeg husker- brugt i deres rapport. Jeg mindes ikke om Rørhønehullet, Krodkodillesøen og Flodhestesøen også kom med.

De navne blev derefter brugt, da Hovedstadsrådet kort tid senere udgav en plejeplan – og så var navnene pludselig officielle.

Navnet Olsen “fik” jeg, bemærker den hemmelige kilde, da jeg i sidst i 70erne mødte en lidt ældre, lokal, naturinteresseret fyr, som færdedes meget i Vaserne – ud over at fiske, havde han så vidt jeg husker, ganske meget forstand på fugle, blomster, sommerfugle etc.

Kilden fortsætter:

Jeg kender ikke hans navn og vil ikke kunne genkende ham i dag. Han kaldte søen for Olsens Sø og hævdede, at en tidligere ejer af søen havde heddet Olsen. Olsen ejede søen og et af de to sommerhuse på Vasestien. Olsen skulle også være ejer og/eller direktør af Søpavillonen i København. Indtil da havde jeg og mine venner ikke hørt navnet Olsens Sø.

Kilden tilføjer:

Jeg mener at huske, at jeg en gang – forgæves – ledte efter navnet Olsen i Fredningsnævnets forhandlinger. Men det er jo ikke givet, at han var ejer, da fredningssagen blev rejst. Til gengæld må han vel findes i tingbogens register over skiftende ejerforhold?

Jeg skal således ikke kunne sige, at Olsen faktisk har eksisteret. Men ovenstående er min opfattelse af, hvordan navnet er blevet officielt.

En anden kilde – ligeledes anonym – har over for direktør
Kristian Dammand Nielsen fortalt denne historie:

Min ”version”, som jeg ikke er helt sikker på er korrekt, er følgende:

Olsen var – for mange år siden – en direktør i Tivoli. Angiveligt boede han i nærheden (måske på Turistvej??).

Kilden fortæller:

Olsen var en stor mand i området (måske ”konge”??). Han regerede over hele området, og havde også jagtrettighederne. Dér hvor Naturrummet er i dag, var der en jagthytte, som senere brændte og skabte derved plads for Naturrummet. Overfor det vi i dag kalder for Høengen, i fårefolden, var der en granplantage, der blev fældet relativ hurtigt efter Fugleværnsfonden overtog området. Grantræerne passede angiveligt ikke ind i biodiversiteten.

Kilden konkluderer:

Om historien er sand, er jeg ikke helt sikker på. Men den er altid accepteret.

Som det kan ses er Laketours kommet meget nærmere en forklaring på navnet Olsens Sø, men det kunne da være herligt hvis vi en dag kunne finde frem til denne Olsen!

Er der nogle, der har ligeså gode kilder som Kristian Dammand Nielsen, er man velkommen til at kontakte undertegnede John Mynderup på mynde@laketours.dk.