Kom til Nørreskoven i Værløse lørdag den 15. juni 2019 fra kl. 10 til 13 og vær med til at genindvie talerstolen på Kaalundspladsen i anledning af 800 året for Dannebrogs fald fra himlen.

Der bliver sang og musik af Farumkoret og Visens Venner i Furesø og fortællere fra Værløseegnens Historiske Forening vil berette om digteren Kaalund, Kaalundspladsen med Valdemarstenen, sagnet om Dannebrog, der faldt ned fra himlen og Hvideslægten.                         

Kaalundspladsen ligger på højre side, når man går, cykler eller kører ned til Furesøbad fra den gamle Frederiksborgvej. Kaalundspladsen blev indviet for 100 år siden og publikum stemte dengang om, hvad pladsen skulle kaldes i al fremtid. Valget faldt på Kaalundspladsen efter digteren Kaalund, der boede i flere år i Farum.

Hovedtaler er Marianne Vestergaard Nielsen (f. 1973), der er uddannet journalist, og arbejder som forfatter og underviser. Alle hendes foredrag tager udgangspunkt i selvoplevede situationer, som hun videreformidler med stort engagement og nærvær.

Som journalist har hun i mange år skrevet portrætter og reportager, inden hun stiftede Familieskatten, hvor hun i dag skriver privates livshistorier. Samtidig er hun pressemedarbejder for Fonden Ensomme Gamles Værn.

Hos AOF København og senest på Tisvilde Højskole har hun undervist hold, der gerne ville lære at tæmme fortiden og formulere minderne. Hun har også givet enetimer og undervist ældre i deres eget hjem i brugen af computer, smartphone og tablet.

Fra People’s Press er hun udkommet med bogen Kom nu ned på jorden, der er skrevet med og om Ole Sørensen alias Rebellen fra Langeland. Marianne Vestergaard Nielsen er også forfatter til bogen: Google er ikke min ven – Seks fortællinger fra ældrelivet som minimal digital, udkommet via Fonden Ensomme Gamles Værn.

Ved siden af laver hun også frivilligt arbejde. Bl.a. da hun stablede FRIJUL
2015 på benene, hvor hun arrangerede en julemiddag for 50 enlige seniorer på en lokal restaurant. I alt var der samlet 3085 år ved bordene den juleaften.

Siden 2015 har hun været frivillig på Plejecenter Akaciegården, hvor hun er
tilknyttet som måltidsven.

Efter at Farumkoret og Visens Venner i Furesø har underholdt, og der er sunget fællessange, og de mange indlæg er forbi, betragtes talerstolen for genindviet. Ordet er derefter frit. Gæsterne kan spise deres medbragte mad. Det officielle arrangement slutter kl. 13.

Billede:

Sådan har den lokale maler, malermester Svend Wethje, Farum, malt Kaalundspladsen i Nørreskoven i Værløse. Og forhåbentlig bliver det lige så festligt igen, når Farumkoret og Visens Venner i Furesø og Værløseegnens Historiske Forenings fortællergruppe genindvier talerstolen og overladet ordet til journalist, forfatter, underviser Marianne Vestergaard Nielsen lørdag den 15. juni 2109. Arrangementet begynder kl. 10 og slutter kl. 13.