Blot 25 km fra København ligger en turist-attraktion i verdensklasse.

Der er ingen, der kender den. Ingen besøger den. Og ingen gør noget for at fortælle om det vidunderlige sted. Det er en hemmelig attraktion i verdensklasse.

Der skal nok sidde nogle nørder i Naturstyrelsen, som er lige så begejstret for stedet, som jeg er.  Jeg taler om et skovområde i Nordsjælland ved navn Filet’en.

Området ligger i det historiske Farum Lillevang, hvor bronzealderhøjene er så hyppige at man end ikke har tal på dem. Det er også i denne skov, at den lærde kulsvier Karl K. Nielsen fandt et pottemagerværksted fra middelalderen.

Engang var bronzealderhøjene langs Slangerupvej så populært at tage ud til, at man kaldte den ene høj for Kaffe-højen, fordi man der på toppen af graven nød stilheden, naturen og sin medbragte kaffe. Andre høje i nærheden blev derfor døbt Kakao-højen og Te-højen.

Tilbage til Filet’en!

Der var engang en skovrider ved navn Just Holten. I begyndelsen af 1930’erne fik han den vanvittige ide at plante træer fra andre lande for at undersøge om nogle af dem kunne bruges i dansk skovbrug. Ifølge det nu forsvundne Københavns Skovdistrikt var det også hans hensigt at bruge træerne i undervisningen af skovbrugselever.

Naturstyrelsen har i en brochure bl.a. skrevet:

– Træerne blev plantet på jord, hvor der tidligere var marker. Den nordøstlige del af området kaldes den gamle Filet. hvor tilplantningen begyndte i 1938. Længst mod syd op til Terkelskov ligger den nye Filet, hvor man begyndte i 1952. I skoven kan man finde to sten med årstallene 1938 og 1952.

På mindre end en halv kvadratkilometer kunne man således se mere end 79 forskellige slags træer. Langt de fleste er sjældne her i landet.

Når jeg går tur i området i dag virker det barskt og nedslidt. Sådan er naturen. Mange af træerne er  mere end 70 år gamle. Nogle er væltet i stormene, og andre er gået til i sumpen.

Just Holten besøgte Filet’en i 1953-54, fordi han ville vise en række skovfolk – et dendrologisk anlæg ved Farum Lillevang.

Holtens lille rapport efter besøget indeholder bl.a. disse vidunderlige betragtninger om Filet’en:

– Formålet? Ja, det har ikke været hensigten at lave en botanisk have eller en så righoldig samling af træarter som muligt. Formålet, som aldrig før er søgt defineret, har nærmest været afprøvning af skovagtige forhold af træarter, som i lidet omfang eller slet ikke har været forsøgt anvendt i skovbruget herhjemme, men som efter vort beskedne kendskab til arten, har en, måske blot svag, mulighed for at kunne yde noget af værdi.

Jeg aner ikke hvad skovrider Just Holten ville sige til Filet’en, hvis han gik en tur gennem det område, som han plantede for så mange år siden.

Man kan dog slå fast, at Just Holten har skabt en hemmelig turist-attraktion i verdensklasse!

Tag med laketours.dk til næste år og se området.