Sagen om de mange mystiske riller i sten i Hareskovene er stort set opklaret!

Takket været et fornemt og utrætteligt detektivarbejde af Furesø-borgeren Per Lotz kan det nu med stor sandsynlighed slås fast, at rillerne i mange sten i Hareskovene er lavet af stenhugger Martin Ulrich (ca. 1711 – ca. 1792) fra Lille Værløse.

Rillerne er ikke hellige tegn, som mange har ment, men lavet med det formål at flække stenene.

Forfatteren har netop fået offentliggjort sine opsigtsvækkende resultater i 2014-udgaven af Wintherløse, der er Værløseegnens Historiske Forenings Årsskrift.

Det var nu afdøde skovrider E. Laumann Jørgensen, der fra midten af 1970’erne og indtil sin død, skabte en teori om, at rillestenene var hellige. Laumann Jørgensen var overbevist om, at rillerne var sakrale, altså en slags helleristninger fra jernalderen.

Laumann var en selvlærd arkæolog og historiker og hovedparten af sin fritid tilbragte han i skovene for at bevise sine teorier, bl.a. om rillestenene.

Når man fandt stenene kløvede eller knuste, mente Laumann, at det skyldtes kirkens folk, som i den tidlige kristne tid sørgede for at slette sporene efter den gamle hedenskab bl.a. ved at ødelægge rillestenene.

Nationalmuseet hoppede aldrig med på skovriderens vilde ridt gennem Hareskovene, og en årelang fejde ført i blade, årsskifter og bøger – for og imod teorien – løb langsomt ud i sandet.

Nu mange år senere har en af Laumanns tidligere så varme tilhængere, endelig fundet en troværdig forklaring på de mange riller.

I Lille Værløse boede i 1700-tallet en flittigt anvendt stenhugger ved navn Martin Ulrich. Det er lykkedes forfatteren i Rigsarkivet at finde originale breve til og fra stenhuggeren, som drev et seriøst stenhuggerfirma med mange ansatte.

Ifølge de nu fundne breve og dokumenter har Martin Ulrich lavet rigtig mange vildbanepæle, stenkister og stenbroer, og vi er i dag oven i købet i stand til at sætte navne på flere af firmaets arbejder. Harevad-og Gisselfeld-broerne er således et par broer udført af Martin Ulrich og hans folk.

Ifølge en liste fra august 1776 fremgår det, at Ulrich havde lavet ikke mindre end 58 broer og tre stenkister. Halvdelen var opført i Københavns Amt og resten i Nordsjælland. 14 broer er det blevet til i Furesø.

Forfatteren påstår ikke, at alle rillestenene i Hareskovene er lavet af Martin Ulrich, men gåden om rillestenene synes med dette arbejde at være løst en gang for alle!

I Jonstrup findes stendyssen Tingstedet. Billedet viser en sten, der er forsøgt kløvet til en broplanke. Kløvningen mislykkedes, da stenen ikke lod sig kløve som planlagt.