Laketours har i måneder ledt efter en fiskehandler, en fiskeproducent eller en anden virksomhed, der af kulturhistoriske årsager ville levere tre små karper til et arrangement, hvor karperne skulle grilles og spises.

Nu er det omsider endelig lykkedes at finde en leverandør og oven i købet en leverandør med en spændende historie, nemlig Gisselfeld Kloster.

Jeg fik via en anden karpeproducent Gråsten Skovdistrikt kontakt med lærer Finn Lystrup på Ringsted Produktionshøjskole, der har indgået et samarbejde med Gisselfeld Kloster om opdræt af bl.a. karper.

Finn Lystrup inviterede mig til at se dammene omkring Gisselfeld Kloster. Det var en meget stor oplevelse, og jeg kan varmt anbefale, at man en dag, f.eks. i efterårsferen besøger Klosteret. Det har en fantastisk historie og ligger utroligt smukt i den sjællandske natur.

Lærer Finn Lystrup fortæller, at eleverne kommer til at arbejde med alle former for fiskeopdræt, inklusiv fangst af moderfisk og vedligeholdelse af opdrætsanlæg. Jeg mødte et hold elever på opdræt-linjen, og de virkede begejstrede for at være en del af projektet.

– I klosterets park er der desuden etableret et såkaldt Fiskemesterhus, hvor besøgende kan komme ind for at se og lære mere om karper og historien bag, siger Finn Lystrup.

I Gisselfelds søer og damme har der tilbage til Peder Oxes tid i 1500-tallet, eksisteret et karpedambrug. I 1960´erne stoppede dambruget dog i sin traditionelle forstand, men dammene har siden været anvendt til andre ferskvandsfisk. I begyndelsen af 2014 blev karpedambruget genoptaget.

Karpe-projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Pengegaven har gjort det muligt at renovere det gamle Fiskemesterhus, som danner ramme om en plancheudstilling om karperne på Gisselfeld.

Ud over dette kan man nu opleve dambruget på nært hold på en tur rundt i parken og se de mange dæmninger og vandreguleringer, der er istandsat.

Titlen Kloster stammer tilbage fra 1701, hvor daværende ejer af Gisselfeld, Christian Gyldenløve, testamenterede, at Gisselfeld skulle overgå fra privateje til kloster, hvor adelige jomfruer og en abbedisse skulle tilknyttes.

Planen blev dog aldrig gennemført, men navnet – Gisselfeld Kloster – har knyttet sig til stedet lige siden. Efter Gyldenløve, overgik klosteret til en stiftelse, og er siden ledet og drevet af Gyldenløves efterkommere under titlen Overdirektør. Den første i rækken blev barnebarnet Frederik Christian Danneskiold-Samsøe. Den nuværende overdirektør er den 12. i rækken, Helene Danneskiold-Samsøe.

Slottet er på ca. 1500 m2 pr etage med fire etager i alt. Ud af slottets 100 værelser, er kun 68 møblerede.

Billedetekst: Lærer Finn Lystrup, Ringsted Produktionshøjskole ved det nye karpemuseum ved Gisselfeld Kloster, Fiskemesterhuset.